Het Plashuis

Sportviscentrum Het Plashuis

Opgericht in 1932 door de dhr Leroy.
In 1932 had het Plashuis nog maar de helft van het water in eigendom, door jaren lang alle kleine stukjes van aan liggende huizen over te nemen is nu 99% van het water eigen dom van het Plashuis.

In vroeger tijden kon je alleen vissen door uitnodiging van leden of eigenaar. Je moest van erg goede huizen komen om in aanmerking te komen voor zo’n uitnodiging. Zelfs leden van het koningshuis behoorde tot de clientèle.

Bij de boten knecht kon je voer bestellen, het voeren van de visplek en ook visles op karper behoorde tot de mogelijk heden. Bij slechte vangsten werd de visboer besteld om er weer 1000 karpers in te gooien.

Ook snoekbaars werd er toen rijkelijk gevangen alsmede paling. Vrijdag was dan ook de vaste dag dat er gestoofde paling gegeten werd.

Eind 1956 overleed de dhr Leroy en werd het Plashuis overgenomen door de leden die in ruil daarvoor de weduwe Leroy een bescheiden pensioen gaven. Dit clubje notabelen heeft dit tot eind jaren 60 volgehouden. Door afname van leden, de mensen werden te oud of overleden.

Begin jaren 70 is er een BV opgericht ten behoud van het Plashuis, vissers en liefhebbers van het Plashuis werd de mogelijkheid geboden om 1 aandeel te kopen. Met het opgehaalde geld werd het pand en eilanden opgeknapt.

Voorheen was er een directeur van de BV die tevens kok, visser, bediende, barman en beheerder was. In de huidige situatie wordt het Plashuis verhuurd waarbij de exploitatie bij de huurder ligt.

Tegenwoordig is nachtvissen toegestaan op het Plashuis, dit is destijds gedaan omdat het dagvissen erg achter uitliep. De generatie van nu wil vanuit tentjes en vaste grond vissen en niet meer uit bootjes.

Gelukkig is er nog een categorie die het uit de boot vissen erg waardeert. In de huidige situatie bieden we voor beiden liefhebbers een uitstekende visplas met een gevarieerd visbestand gericht op karper en snoek.

De huidige karper stand bestaat uit 50% schub en 50 % spiegels en zo’n 100 graskarpers, grote brasem, mooie zeelten en divers andere wit vissoorten, ook paling is er volop. Snoeken zijn weer helemaal terug maar de snoekbaars komt bijna niet meer voor ondanks diverse uitzettingen.

Het uiteindelijke doel is om het Plashuis voor nu en in de toekomst te behouden voor de sportvisserij en speciaal voor de karpervisserij.